ANBI-status

Stichting Rozendorp Lottum is in het bezit van de Culturele ANBI-status.

Stichting Rozendorp Lottum is in het bezit van de Culturele ANBI-status. De Stichting is hiermee door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Ten behoeve van deze status zijn onderstaand diverse gegevens van Stichting Rozendorp Lottum in te zien.

Rozendorp Lottum

Voordelen ANBI-status

Dankzij het feit dat Stichting Rozendorp Lottum de Culturele ANBI-status heeft, zijn schenkingen en legaten uit erfenissen, voor de stichting, vrij van schenkbelasting respectievelijk erfbelasting. Daarnaast vormen de giften aan de stichting voor de schenker een aftrekbare last in zijn of haar belastingaangifte en krijgt hij/zij mogelijk een belangrijk deel van de gift terug via de belastingdienst.

Daarnaast geniet Stichting Rozendorp Lottum dankzij deze Culturele ANBI-status nog enkele voordelen op het gebied van Vennootschapsbelasting, Energiebelasting en Overdrachtsbelasting.

 

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI organisatie?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

Beloningsbeleid

Stichting Rozendorp Lottum bestaat louter uit vrijwilligers. Dit geldt zowel voor het bestuur als de werkgroepleden. Aangezien de stichting enkel uit vrijwilligers bestaat is het beloningsbeleid niet van toepassing.