Pers

Via deze pagina kunt u beeldmateriaal aanvragen.

Mediarelaties kunnen geschikt beeldmateriaal en het Rozendorp logo ontvangen. Stuur daarvoor een e-mail naar pr@rozendorp.nl.

Rozendorp Lottum

Bent u op zoek naar beeldmateriaal, wilt u een interview afnemen of toegevoegd worden aan onze perslijst?

Neem dan contact op met de afdeling PR, pr@rozendorp.nl.